Miljø

Vi har alltid miljø i tankene når vi leverer produkter.

Derfor kildesorterer vi!

Miljø

Vi er opptatt av at vår produksjon skal ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Derfor kildesorterer vi avfallet i følgende fraksjoner:
Papp, stål, rustfritt stål, aluminium, EE-avfall, farlig avfall, lysstoffrør og restavfall.

Leverandørerer

Ettersom vi har et så stort fokus på miljø foretrekker vi også å handle fra leverandørerer som også har fokus på dette!