Torp Mekaniske Verksted AS

Reparasjoner – Vedlikehold – Engineering – Produksjon

Kontakt oss

Hvem er vi?

Torp Mekaniske Verksted AS er et mellomstort mekanisk verksted i Fredrikstad med hovedtyngden av kunder lokalt, og vi produserer alt fra maskindeler til lastpåvirkede bygningskonstruksjoner.

CE-merke

Vi er sertifisert ihht NS-EN 1090-1, og derfor godkjent til å CE-merke det vi leverer av bærende komponenter og byggesett i stål og aluminium.

Om Oss

Produksjonsmetoder

Vi har lang erfaring med service- og industrioppdrag for lokal prosessindustri, og utfører valsing, knekking, boring, sliping, kapping/kutting, polering, brenning, sveising og maskinering.

Produksjon