Vi er opptatt av at vår produksjon skal ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet.
Derfor kildesorterer vi avfallet i følgende fraksjoner:

Papp, stål, rustfritt stål, aluminium, EE-avfall, farlig avfall, lysstoffrør og restavfall.

Vi foretrekker også leverandører som har fokus på dette.